แวะชวนชม

มาตรฐาน

ชื่อ นางสาวกัญญาณัฐ  ถินถาวร
ชื่อเล่น  เฟิร์ส  อายุ 18 ปี
เกิด 06 กันยายน 2537
ศึกษาที่  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ในเว็บไซต์นี้มีสาระน่ารู้มากมายมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาเซียนซึ่งจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ 2558 นี้ในการเตรียมความพร้อมจึง
นำเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของอาเซียน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และอาเซียนมีประเทศอะไรบ้างที่เป็นสมาชิกมีเนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติและการแต่งการประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะทำให้เรารู้เกี่ยวประวิติของประเทศสมาชิก   และยังมีประวัตินายกคนปัจจุบันของประเทศไทย  เคล็ดลับหน้าใสด้วยวิธีธรรมชาติที่หญิงหลายคนต้องการและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพหลากหลายวิธีมาแนะนำค่ะ

 

เนเจอร์กิฟฮามาก

Advertisements